Španělsko: Lavina mužů žádajících o změnu pohlaví, první týden zákona Trans.

Vyvolává vysoký počet žádostí mužů podezření na pokusy o zneužití nového pohlaví v matrikách?

Sotva před hodinou otevřeli dveře matriky obce jižně od Madridu a již obdrželi dvě žádosti o změnu pohlaví. „Je tomu tak každý den od přijetí zákona Trans minulý týden. Někteří přijdou osobně a jiní raději zavolají telefonicky, abychom mohli naznačit, jak postupovat. Naši pozornost upoutalo, že 100 % žádostí, které jsme obdrželi, pochází od mužů, kteří se chtějí zaregistrovat jako ženy.

Je to podezřelé, “řeknou tomuto deníku úředníci matriky. Navíc dodávají, že žádný z žadatelů se na změnu jména v matrice neptal, „dělají to pouze kvůli genderové identitě“.

Vysoký počet žádostí od mužů vyvolává podezření v matrikách ze snahy využít výhody nového pohlaví. V Poslanecké sněmovně vlaje trans vlajka. Trans vlajka vlaje v Kongresu poslanců.

„Z hlediska podvodu může tento zákon dát vzniknout jasným příkladům, ve skutečnosti je to dojem, který v nás v této době vyvolal u velké části mužů, kteří přišli žádat změnu. Do schválení tohoto zákona jsme dostávali žádosti mužů a žen víceméně vyrovnaně. To, co je teď, je přemrštěné,“ říká jedna z pracovnic této matriky. A co je překvapivé, je, že tento malý trend se zdá být extrapolován na zbytek Španělska. Podle údajů, ke kterým měly tyto noviny přístup, například za týden obdržel matriční úřad A Coruña 40 žádostí o změnu pohlaví, „většina mužů“. V hlavním městě Asturie jsou čtyři, které dostali, od mužů. Přestože se stále jedná o provizorní údaje a je nutné analyzovat situaci s delším časovým horizontem, lze a priori potvrdit, jak na matrikách ve velkých městech, tak v malých městech, že více než 90 % žadatelů jsou muži. Tento trend se přidává k notoricky známým datům žádostí o změnu pohlaví obecně.

Tak například jen v Zaragoze jich za sedm dní zaregistrovali 35. A v katalánských provinčních hlavních městech je jich více než dvacet. Jaký je důvod, že žádosti jsou od mužů? Je genderová dysforie vyjádřena spíše u mužů? Existuje nějaký záměr nad rámec žádosti o změnu pohlaví? „Máme podezření, že existují případy, kdy se snaží využít výhody prostřednictvím nového pohlaví, které je právě ženské. Nikdy jsme v tomto ohledu nezaznamenali tak velkou nerovnováhu. V tomto ohledu však nemůžeme provádět žádné hodnocení, pouze řídit přidělení nového pohlaví,“ řeklo deníku několik úředníků. A právě to, tváří v tvář právním mechanismům, jak se vyhnout účelovým sňatkům, při vývoji tohoto zákona neexistují žádné mechanismy pro odhalování podvodů. Ve skutečnosti ministryně Irene Montero ujistila, že existují, ale realita uplatňování zákona Trans je taková, že jde o postup, který nevyžaduje nic jiného než vůli žadatele.

Osoby starší 16 let tak mohou učinit bez souhlasu kohokoli (zákonného zástupce ani lékařských zpráv), osoby od 14 do 16 let musí mít souhlas rodičů a osoby, které chtějí tuto změnu zaregistrovat, ve věku 12 až 14 let. musí poskytnout soudní záruku.

„Jakmile se osoba starší 16 let dostaví na matriku, teoreticky bychom jí měli poskytnout formulář, který nám spravedlnost ještě neposlala, takže je potřeba pouze DNI a rodný list. Jeho rozhodnutí musí být žadatelem ratifikováno o tři měsíce později, zatímco Správa bude mít ještě jeden měsíc. Jinými slovy, proces bude trvat maximálně čtyři měsíce,“ vysvětlují pro tento deník.

Nový zákon navíc obsahuje i možnost, že trans osoba může požádat o návrat ke svému původnímu pohlaví stejným způsobem, jakým o to požádala. V případě, že by to chtěl upravit potřetí, pak by musel projít přes soudce, který by rozhodl, pokud by byly známky právního podvodu. Představitelé spravedlnosti, kteří kritizují nedostatek jasných pokynů ministerstva spravedlnosti k těmto postupům, se také obávají, že jakékoli posouzení podvodu, které mohou při přijímání žádostí vytušit, by se mohlo obrátit proti nim.

A je to tak, že články 79 a 90 zákona 4/2023 ze dne 28. února pro skutečnou a účinnou rovnost trans lidí a pro zaručení práv LGTBI lidí je jakékoli jednání, které může mít diskriminační podtext, trestem, pokud je vážné.

„Od 10 001 do 150 000 eur. „A to bez zohlednění případných sankcí či kárných spisů, které by se otevřely každému, kdo by se odvážil zpochybnit případ změny pohlaví kvůli podezření z podvodu,“ ujišťují s obavami tento list.

 

https://www.larazon.es/sociedad/avalancha-hombres-que-piden-cambio-sexo_20230310640a806531c73f00015ad65e.html

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *