Istanbulská úmluva: Totalitarismus pokračuje ve svém vytrvalém pochodu Evropou

Davia 2. června 2023 – Frans Timmerman, místopředseda Evropské komise, nedávno napsal komentář s názvem „Totalita se vrátila do Evropy“. Timmerman v něm konstatoval, že „sto let po svých prvních inkarnacích se na náš kontinent vrací totalitarismus“, a vyzval k „vládě práva, dodržování lidských práv a základních svobod“. (1)

Ačkoli Timmerman měl na mysli ruský vpád na Ukrajinu, jeho poznámky se stejně tak vztahují i na kontroverzní Istanbulskou úmluvu (2). Evropská unie včera oznámila: „Rada dnes schválila přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.“ (3)

První obětí totalitní vlády je pravda a prohlášení Rady EU je toho příkladem. Četné výzkumné studie provedené v celé Evropě ukazují, že ženy jsou stejně pravděpodobně nebo častěji než muži podněcovateli domácího násilí (4).  Naproti tomu v tiskovém prohlášení Rady je jedenáctkrát použito slovní spojení „násilí na ženách“. Ve sdělení není ani jednou zmíněno „násilí na mužích“, což naznačuje, že mužské oběti neexistují, nebo pokud ano, nemají žádný právní nárok na pomoc.

Toto odmítnutí vytváří překážku pro muže, jako je Tom Somerset-How z Anglie, který trpí mozkovou obrnou a byl upoután na lůžko. Somerset-Howova manželka ho léta týrala a zacházela s ním jako s „kusem majetku“. Soudce William Ashworth nedávno dospěl k závěru, že „existuje dostatek důkazů o tom, že Tom byl držen jako dobytek nebo zvíře“. (5)

Marxistické kořeny Istanbulské úmluvy byly podrobně zdokumentovány (6).  Preambule úmluvy například vyzývá k „faktické“ rovnosti mezi muži a ženami, což znamená, že by mezi pohlavími neměly existovat žádné sociální rozdíly ani dělba práce. Institut Ordo Iuris vysvětlil ideologický základ tohoto tvrzení: „v Marxově díle je právě „dělba práce“ primárním zdrojem všech sociálních konfliktů, protože vytváří nerovnost“. (7)

Přistoupení Rady k Istanbulské úmluvě bude mít jistě dalekosáhlé dopady na ochotu mužů uzavírat partnerské vztahy se ženami a uzavírat manželství, což bude mít devastující účinky na dlouhodobou životaschopnost evropské rodiny (8). Klesající sňatečnost se promítá do nižšího počtu narozených dětí, což přispívá k demografické krizi (9).

Členské státy Evropské unie se musí bránit rozšiřování marxismem inspirovaných politik a spoléhat na všechna opatření, která mají k dispozici.

The Domestic Abuse and Violence International Alliance – DAVIA — consists of 88 member organizations from 32 countries in Africa, Asia, Australia, Europe, Latin America, and North America. DAVIA seeks to ensure that domestic violence and abuse polices are science-based, family-affirming, and sex-inclusive. http://endtodv.org/davia/ 

Citations:

  1. https://www.themoscowtimes.com/2023/02/21/totalitarianism-has-returned-to-europe-it-must-be-defeated-a80293
  2. https://endtodv.org/coalitions/davia/campaigns/ic/
  3. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/01/combatting-violence-against-women-council-adopts-decision-about-eu-s-accession-to-istanbul-convention/
  4. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hf1zRYHNDJjvunWWeoOl33VTVmPADtijzMniAmxBPRE/edit#gid=0
  5. https://www.dailymail.co.uk/news/article-12077931/Tragedy-intelligent-man-left-live-like-dog.html
  6. https://endtodv.org/pr/istanbul-convention-lawmakers-should-reject-expansion-of-divisive-and-destructive-marxist-ideology/
  7. https://en.ordoiuris.pl/analysis-doctrinal-and-anthropological-conditions-istanbul-convention-and-selected-grevio-documents
  8. https://endtodv.org/pr/marriage-is-one-of-the-strongest-safeguards-against-domestic-abuse-is-the-istanbul-convention-helping-or-hurting/
  9. https://www.euronews.com/next/2023/04/04/china-sees-first-population-decline-in-six-decades-where-does-the-eu-stand#:~:text=Over%2010%20per%20cent%20of,from%2041.6%20years%20in%202011

Posted: https://endtodv.org/pr/istanbul-convention-totalitarianism-continues-its-steady-march-across-europe/

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *