Drtivá porážka feministek v OSN!

NEW YORK, 18. března (C-Fam = Centrum pro rodinu a lidská práva) Bidenova administrativa a západní země dohnaly 17.3.2023 v KOMISI OSN PRO POSTAVENÍ ŽEN tradiční země na okraj. Tradiční země totiž odmítly podlehnout jakémukoli tlaku na to, aby byla „komplexní sexuální výchova“ a „homosexuální/trans agenda“ přidána do VÝROČNÍ ZPRÁVY přijaté 18.3.2023.

Diplomatické útoky přicházely vlna za vlnou během noci v den největšího feministického shromáždění, které se koná každý rok. Ve 20:00 zahájila Austrálie a USA poslední pokus prosadit „komplexní sexuální výchovu“ v dohodnutých závěrech Komise. Ve 2:00 stále nebylo jasné, zda k dohodě vůbec dojde.

Unavení a frustrovaní delegáti nakonec přijali dohodu ve 4:00 ráno v téměř prázdné místnosti. Oficiální vládní delegace a feministické aktivistky, které se komise zúčastnily během posledních 2 týdnů, odešly zklamaně z ústředí OSN ještě než došlo k přijetí .

Západní diplomaté uznali porážku a stěžovali si, že dohoda neobsahuje odkazy na „komplexní sexuální výchovu“, „sexuální práva“ a „sexuální orientaci ani genderovou identitu“. Drtivá porážka byla o to významnější, že dohoda Komise se letos týkala konkrétně vzdělávání a postupů pro ženy a dívky.

Silný tlak na „komplexní sexuální výchovu“ tak dlouho do noci posledního dne Komise připomínal jednání, když byl Obama v Bílém domě. Za Trumpovy vlády byla Komise mnohem méně kontroverzní. V letošním roce se EU i vláda USA znovu spojily v agresivní propagaci západní sexuální agendy.

„Komplexní sexuální výchova“ je přezdívka, kterou západní země používají pro programy, které podporují sexuální autonomii dětí a podkopávají rodičovskou autoritu. Tyto programy byly dokumentovány jako vystavování dětí vysoce rizikovému sexuálnímu chování, včetně propagace homosexuality a transgender životního stylu jako zdravého a morálního. Západní země zoufale chtějí, aby OSN podpořila tento specifický druh vzdělávání, aby nakonec zakotvila homosexuální trans témata coby lidská práva, ale členské státy OSN tuto terminologii více než 10 let odmítají.

Mnoho delegátů bylo tak vyčerpaných, že nedokázali projevit žádný rozruch ani jiné emoce, které jsou na konci Komise obvyklé. Všichni však vyjádřili potřebu vést jednání humánnějším způsobem. Na přípravě k přijetí dohody nakonec museli delegáti vyjednávat nepřetržitě 2 dny s jednou 5-hodinovou přestávkou.

Několik delegací obvinilo předsednictvo Komise v čele s JAR, že se jednostranně rozhodlo ukončit jednání o více než 40 odstavcích vycházejících z předchozích dohod komise s kontroverzním zněním, a to včetně termínů souvisejících s potraty – jako je sexuální a reprodukční zdraví, text o rozmanitosti, o intersekcionalitě* spojené s homosexuální/trans agendou.

Předsednictvo to zdůvodnilo okrajově, aby se vyhnulo opakování sporných otázek a ušetřilo čas při jednáních. Progresivní delegace a feministické aktivistky však toto opatření argumentovaly, že je určené ke konsolidaci zisků z minulých let.

Delegáti z celé řady zemí byli během celého procesu kritičtí a poukázali na to, že nakonec se při vyjednávání neušetřil čas a že kontroverzní témata v odstavcích je nutné znovu řešit v nových odstavcích dohody. Několik delegací rovněž vyjádřilo své výhrady ke kontroverzním podmínkám, které v dohodě zůstávají.

Prohlášení v tomto smyslu učinily Kamerun, Egypt, Etiopie, Guatemala, Guyana jménem karibských zemí, Indonésie, Írán, Irák, Malajsie, Nikaragua, Omán jménem zemí Perského zálivu, Nigérie, Senegal, Súdán a Svatá stolice (=úřad římského biskupa).

Delegát USA se pokusil obvinit za tak dlouhé jednání pákistánskou delegaci, která dlouho do noci trvala na tom, aby Komise zahrnula dříve dohodnutá znění o ženách, které žijí pod „cizí okupací“, což je odkaz na neutěšenou situaci palestinských žen. Delegát Pákistánu obvinil moderátora jednání, že pro tyto kontroverzní sociální otázky používá „dvojí metr“ a že preferuje západní země.

Evropská unie navrhovala přidání textu, kde se uznává, aby některé země stavěly „nesouhlasné sdílení“ sexuálních nebo jiných explicitních materiálů mimo zákon. Mnoho tradičních zemí bylo tímto pojmem při vyjednávání zmateno, protože jejich zákony zakazují jakékoli sdílení sexuálního nebo jiného explicitního materiálu, bez ohledu na to, zda byl vyroben nebo sdílen dobrovolně.

  • Intersekcionalita (neboli intersekcionální teorie) se zabývá mnohonásobnou diskriminací, studiem systému společenských identit, které se paralelně překrývají. Zároveň také zkoumá korespondující systémy diskriminace, útlaku a dominance (například gender, etnicitu, třídu, vzdělání a další).

 

https://c-fam.org/friday_fax/crushing-feminist-defeat-at-un/

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *