Chemická kastrace dětí v zájmu dodržování opatření Istanbulské úmluvy


Hormonální léčba pro mladé na cestě k jejich „vytoužené identitě“ je na cestě k tomu, aby se stala novým normálem. Závažné vedlejší účinky blokátorů puberty jsou jednoduše ignorovány. Duhový portál spadající pod německé Ministerstvo pro rodinné záležitosti před čtyřmi měsíci zveřejnil reklamu na blokátory puberty pro desetileté děti. Po silném odporu veřejnosti se ministerstvo od této reklamy sice distancovalo a Duhový portál musel reklamu stáhnout, což ale nic nemění na skutečnosti, že hlavní zodpovědnost nese samotné ministerstvo. Blokátory puberty nejsou ničím jiným než chemickou kastrací používanou u těžkých sexuálních zločinců.

 

Pokusy s blokátory puberty krachly ve Spojeném království

 

V roce 2021 soudci Nejvyššího soudu Spojeného království rozhodli, že dospívající ve věku 16 let „postrádají informovanou zralost k tomu, aby souhlasili s podáváním blokátorů puberty.“ a chápou a hodnotí důsledky podávání blokátorů puberty. Blokátory puberty pro nezletilé děti byly od té doby ve Spojeném království zakázány. Tavistock Clinic, britské centrum pro léčbu tzv. genderové dysforie, muselo být uzavřeno kvůli vážným a špatným přístupům.

 

Istanbulská úmluva dětem rozhodnutí změny identity a pohlaví zaručuje

 

V Německu tento britský rozsudek nevyvolal téměř žádné reakce, spíše naopak: Spolkové ministerstvo pro rodinné záležitosti na Duhovém portálu, který provozují, doporučilo, aby děti užívaly tyto hormony, pokud se ve svém těle necítí bezpečně. Závažné vedlejší účinky této hormonální terapie inhibující vývoj jsou na druhou stranu drženy v tajnosti. Istanbulská úmluva zaručuje v rámci práva na osobní integritu ochranu dětí, které se rozhodnou změnit si vlastní pohlaví, identitu nebo obojí. Ratifikace této Úmluvy otevře dveře takovým projektům propagovaných LGBT politickými neziskovými organizacemi i v České republice.

 

The New York Times zveřejnil obsáhlou zprávu o rizicích užívání hormonů, shrnující zkušenosti asi 50 lékařských profesionálů a akademiků z celého světa. Ty vykreslují chmurný obraz fyzického zásahu blokátorů puberty, které často nedbale a narychlo předepisují lékaři a psychiatři. Závěrem je, že léky mají negativní vliv na hustotu kostí. K podobnému závěru již došel sociolog Michael Biggs, docent na Oxfordské univerzitě, který pro svou práci sestavil kolem 150 křížových odkazů z odborných studií. Biggs poznamenává, že blokátory puberty mohou poškodit tvorbu kostí u dospívajících, narušit sexuální funkce, a dokonce negativně ovlivnit kognitivní schopnosti. Hormony potlačují přirozené uvolňování testosteronu a estrogenu, což vytváří negativní zpětnou vazbu ve vývoji mozku dospívajících. Podle Biggse jsou navíc závažné, celoživotní vedlejší účinky hormonálních blokátorů jednoduše ignorovány, stejně jako skutečnost, že tyto léky jsou schváleny pro léčbu sexuálních delikventů, nikoli však pro léčbu dospívajících trpících genderovou dysforií.

One Reply to “Chemická kastrace dětí v zájmu dodržování opatření Istanbulské úmluvy”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *