Novinový článek o Istanbulské úmluvě od Tradiční rodiny z.s. v nákladu 1 500 000 výtisků

 

 

Mainstremová a veřejnoprávní média dávají více prostoru podporovatelům ratifikace Istanbulské úmluvy. Kritickým hlasům se dostává pouze minimálního mediálního prostoru. Spolek Tradiční rodina z.s. se dlouhodobě snaží dostat mezi širokou veřejnost právě i kritická a politicky neovlivněná fakta týkající se obsahu a dopadu ratifikace Istanbulské úmluvy. Tento týden vyšel v regionálních novinách článek spolku Tradiční rodina z.s., který je určen právě pro tu část veřejnosti, která vůbec netuší, co vlastně Istanbulská úmluva obsahuje.

 

Otisknutný článek:

 

Istanbulská úmluva, celým názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácího násilí měla být původně ratifikována v červnu 2018, ale díky informační kampani k ratifikaci této kontroverzní mezinárodní smlouvy nedošlo. Veřejnosti je předkládána jako úmluva sloužící k prevenci a potírání násilí na ženách. Je tomu opravdu tak? Při podrobném prozkoumání úmluvy i Důvodové zprávy Rady Evropy, která je její nedílnou součástí a popisuje definice, pojmy a zavádění úmluvy do praxe je zjevné, že více než o ochranu obětí domácího násilí jde jejím tvůrcům o zasazení silné genderové /rodové/ ideologie do naší legislativy. Pracuje s pojmem Gender /rod/. (Ten se vyskytuje v dokumentech více jak 150x). „Genderistickým /rodovým/ pohledem je pohlaví chápáno jako sociální konstrukt a věc sebepojetí jedince (jsem tím, čím se cítím být). Namísto ideálu harmonie a spolupráce žen a mužů nabízí třídní boj mezi pohlavími. Usiluje o dekonstrukci pohlavní identity muže a ženy, o relativizaci tradiční rodiny, o odstranění mravních limitů sexuálního chování a nakládání s vlastním tělem a obecně o radikální přestavbu společnosti ve jménu „rovnosti“. Nový genderově korektní člověk by měl být „osvobozen“ ze svazujícího rámce tradičních hodnot, zavedených společenských institutů a vzorců chování, ba i biologických daností.“ (JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, PhD.)

 

Po případné ratifikaci této úmluvy by plnění přijatých legislativních opatření kontroloval mezinárodní orgán GREVIO, jehož členové a i členové delegace jsou vybaveni imunitou a mnoha privilegii. Případná ratifikace by dala vznik dalších nestátních zařízení, garantovanou finanční podporu státu, kde celkové náklady vůbec nelze odhadnout.

 

„Stávající legislativa je dostačující, Istanbulskou úmluvu nepotřebujeme, stačí naše zákony dodržovat, násilí hlásit a trestání vymáhat.“ (JUDr. Daniela Kovářová)

Protestní NOTU ke genderové /rodové/ ideologii obsažené v Istanbulské úmluvě podalo 333 neziskových organizací z 9 států Evropy, které se zabývají prorodinnou politikou.

 

Poděkování

Informační kampaně sebou nesou velké finanční náklady, proto všem děkujeme za podporu. Bez vaší podpory by jsme nikdy takovýchto dílčích úspěchů nedosáhli.
Podpořit nás můžete zde: https://tradicni-rodina.cz/prispevky-a-dary/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *