Internetová petice za ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy a zamítnutí návrhu novely Občanského zákoníku 89/2012 Sb. „Manželství pro všechny“

 

POČET PODEPSANÝCH PETIC: 5 118

 

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákonu č. 58/1990 Sb., předsednictva ČNR a vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 85/1993Sb., o právu petičním v aktuálním znění:

 

Manželství je trvalý svazek muže a ženy. Manželství je základem rodiny. Rodina je základním stavebním kamenem společnosti.

 

Žádám vážené poslance a poslankyně, senátory a senátorky k přijetí ústavního zákona, kterým bude stanoveno, že: „Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákona. Manželství je trvalý svazek muže a ženy.“ Žádám, aby tato definice byla zakotvena na nejvyšší možné úrovni, tj. v ústavním pořádku.

 

Odmítám návrh zákona o Manželství pro všechny z těchto důvodů:

 

Manželství pro všechny je určené zejména pro LGBT+ osoby. Nejen pro homosexuály a lesby, ale také transsexuály, transvestity a osoby, které se neztotožňují s biologickým pohlavím, se kterým se narodily. Společensky tak zmizí důležitost a nezaměnitelnost otce – muže a ženy – matky coby nejpřirozenějšího a nejlepšího rodičovského modelu.

 

V případě vstupu dvou homosexuálů do manželství přijde plánované dítě o matku ještě před jeho početím. Takové dítě přijde automaticky o možnost vyrůstat a vyvíjet se v přítomnosti matky, přijde o mateřskou lásku, dojde u něj k odtržení od přirozených biologických a citových vazeb na matku, které vznikají devět měsíců. V případech vstupu lesbických párů do manželství přijde dítě o otce a tím o mužský výchovný vzor.

 

Otevřou se možnosti využívání surogátního neboli náhradního mateřství z jiných důvodů než zdravotních. Náhradní matky budou plnit úlohu „plnění přání a chtíčů homosexuálním párům“ mít dítě. Tento zákrok umělého oplodnění může vážně ohrozit zdraví náhradní matky, a to jak fyzické, tak časem i psychické. V Bruselu na veletrhu „stojí“ dítě nabízené neziskovou organizací Men Having Babies a zahraničními neevropskými reprodukčními klinikami 60 – 180 000 dolarů. Již se vyvíjí i umělé dělohy. Je to zneužívání ženy, degradace mateřství a obchod s lidským biologickým materiálem a dětmi.

 

V návrhu se nadále setkáváme se zaměněním pojmů „muž a žena“ za pojem „dvě osoby“. Jedná se o progresivní protlačení genderového mainstreamingu do legislativy, kdy již v případě manželství nebude biologické pohlaví a rodová příslušnost hrát žádnou roli.

 

Existuje relevantní předpoklad další progrese – rozšiřování – možnosti vstupu do manželství pro další skupiny osob. Bude u nás docházet k sňatkům mezi třemi homosexuály jako v Kolumbii? Nebo mezi dvěma homosexuály a ženou, která jim odnosí dítě tak, jak to navrhují některé politické strany v Německu? Snahy o takové rozšiřování po přijetí Manželství pro všechny následovaly ve státech, které Manželství pro všechny uzákonily.

 

Manželství pro všechny v případech stejnopohlavních párů upírá dětem ještě před jejich početím právo vyrůstat v přirozeném domácím prostředí, kde výchovnou funkci a výchovný vzor plní muž a žena a kde je vývoj dítěte ovlivňován oběma vzory.

 

Žádné právo na Manželství pro LGBT páry neexistuje. Podle Evropského soudu pro lidská práva neexistuje právo na manželství homosexuálů, které by bylo možné dovodit z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Soudní dvůr EU potvrdil, že tato otázka je plně v gesci národních států. V případě neuzákonění možnosti manželství LGBT párům nedochází k jejich diskriminaci.

 

Dítě má právo znát své rodiče kvůli správnému vývoji své identity, kdy navrhovatelé novely zákona 89/2012 Sb. tento fakt naprosto ignorují.

 

S přátelským pozdravem
Tradiční rodina z.s.

 

  Petici za ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy a zamítnutí návrhu novely Občanského zákoníku 89/2012 Sb. „Manželství pro všechny“ podepsat zde:
  (Vaše údaje nebudou nikde zveřejněny a slouží pouze pro petiční účely.)

  Oslovení (povinné)

  Ulice (povinné)

  Číslo popisné (povinné)

  Dodatek k adrese (nepovinné)

  Město (povinné)

  PSČ (povinné)

  Vaše doplňující zpráva pro nás (nepovinné)

  Kliknutím na tlačítko "Odeslat" udělujete souhlas spolku Tradiční rodina z.s., aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení a poštovní a emailovou adresu, které budou využity pouze k petičním účelům dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákonu č. 58/1990 Sb., předsednictva ČNR a vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 85/1993Sb., o právu petičním. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu, zprávy nebo dopisu na kontaktní údaje spolku Tradiční rodina z.s..

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  To že jste člověk prokažte výběrem ikony dům.

  14 Replies to “Internetová petice za ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy a zamítnutí návrhu novely Občanského zákoníku 89/2012 Sb. „Manželství pro všechny“”

  1. Příroda zařídila všem živočichům JEN 2 pohlaví. Jiné nikdo nikdy neviděl. Pokud se někdo cítí jinak, je to problém, který si může vyřešit tím, že si najde osobu sobě rovnou. A doma v klidu si mohou užívat své odchylky od normálu. Ale nemají právo nutit ostatní, aby snášeli jejich odchylky předváděním se veřejně na ulici. Musí se smířit s tím, že jsou jiní a nikdy nebudou mít děti. Děti patří do klasické, normální rodiny.
   Dítě, táta maminka,
   to je správná rodinka!

  2. Není co dodat. Skutečnost, že se musíme bránit proti „něčemu takovému“, svědčí o tom, že v této zemi se podařilo to, oč usilují jistí lidé. Nejde jen o tzv. „zlatou miliardu“, o „evropský cháiífát“, ale o „výrobu“ nemyslícího davu ve světě (konec konců žijeme v davově elitářské společnosti). Televize (zejména ČT, ale nejenom) vymývá mozek lidem v této zemi velmi dlouho a nutno přiznat, že docela úspěšně (viz např. výsledky voleb do PČR), stejně tak úspěšně pracuje „naše“ školství. atd. Nejsme dosud schopni se poučit ze starých slovanských rčení.Televize, čemu se divit, je dokonce přisuzuje Němcům. Aspoň, že v Ruské federaci s tím něco dělají.

   1. „Muž je sloup stanu, žena jeho plachtou a děti jsou provázky, které stavbu spojují“ » Arabské přísloví.
    A jistě je jich vícero, připojte se všichni s dalšími. Organizátoři petice potom mohou vybrat nejpřesvědčivější definici pro ty nepoučené svými vychovateli. Naivní lidé vinu nenesou, neboť nevědí co činí…

  3. Nechápu jak ve 21 století může někdo takový paskvil vymyslet, natož pak podepsat!! Vůbec nechápu, proč by kdejaká fetka, smažka či psychicky narušený člověk měl mít větší práva nežli gendrově odlišní a slušní lidé..

   1. Stejně tak, jako se v řadách většinové společnosti najdou (jak píšete) fetky, smažky a psychicky narušení lidé, najdou se tací lidé i v řadách genderově a sexuálně odlišných osob. Domněnka, že všichni LGBT lidé a genderově odlišní lidé jsou slušní a bezchybní je mylná a lživá. Dokazuje to i příklad, kdy lesba záměrně zavraždila pět jí svěřených dětí v automobilu. Zákon nezkoumá a neřeší u lidí vstupujících do manželství jejich psychiku a závislosti na drogách, nýbrž to, zdali mají předpoklad k naplnění účelů manželství, t.j založení rodiny a následnou řádnou výchovu JEJICH dětí. A protože dítě může počít jen a pouze dvojice muž a žena (SVÉ DÍTĚ), je institut manželství určen pouze jim. Stejnopohlavní páry dítě bez pomoci třetí osoby dítě nikdy sami o sobě splodit nemohou. Proto je zde rozpor v definici „svých“ dětí a tím vzniká nemožnost naplnit jeden z hlavních předpokladů institu manželství. Stejnopohlavní páry si mohou dítě pořídit jiným než přirozeným způsobem, rozhodně to ale není důvod k tomu měnit definici manželství.

  4. Jsem zenaty, muj tata je zenaty a mama vdana, dedove a strycove jsou zenati, babicky a tety vdane. Urazi mne, dotyka se mne a sere mne, ze se nekdo pokousi zmenit vyznam a obsah svazku do ktereho jsem vstoupil, tak jako mi predci a blizci. Vadi mi ta netolerance a nerespekt k nam, co jsme vsoupili do svazku manzelskeho, coz je svazek muze a zeny. Nikoli dvou chlapu, dvou zen, dvou psu nebo ze si nekdo vezme sam sebe! Podporujte si co chcete, ale nechtejte nam brat vyznam, obsah a formu toho co mame a co je nasi tradici a kulturnim dedictvim.

  5. Jen manželé jako muž a žena mohou zplodit a vychovávat děti. Proto je to rodina, která se o děti stará. Proto je to tak od nepaměti.. Jinak to být nemůže, protože dva muži nebo dvě ženy nemohou zplodit děti. To už pak není rodina, ale homosexuální partnerství, dá se říct zvrhlý, nenormální, nepřirozený svazek… Které společnosti se vydaly tím směrem, že zapomněli na morálku a vrhli se do perverzností, ty zkrachovaly, rozpadly se. Protože, kdo nežije podle Božích zákonů, ten je jakoby stavěl dům na písku, který mu spadne.. Děti, které vznikly uměle pro takové svazky, těm chybí otec nebo matka, neznají je a chybí jim i otcovský a mateřský vzor a výchovný prvek..Budou marně hledat svého rodiče..Marně budou pátrat, odkud přišly..odkud jsou jejich kořeny..nebudou vědět odkud a kam jdou.. I mnohé jiné děti, které vznikly uměle, i když mají heterosexuální rodiče, ale když nejsou plodem těchto rodičů, tak mohou mít stejné problémy a také se může u uměle vzniklých dětí stávat, že nevědí, že jsou příbuzní a je riziko, že se setkají a mají spolu děti… Děti, které vzniknou umělých oplozením jsou více zdravotně poškozené – mají více zdravotních potíží a nemocí. A kdyby potřebovali kvůli nemoci nebo transplantaci pomoc, tak ji těžko najdou, když nemají v rodině příbuzné. Jestli ale už vznikly embrya dětí, tak mají právo se narodit. A nikdo nemá právo zabíjet vyvíjející se dítě v těle matky. je to vždycky vražda !!!! I malinké dítě cítí, že ho zabíjejí !!! kdyby někdo zabíjel narozené dítě, či nějaké zvíře třeba psa nebo kočku takovým způsobem, tak by se to nikomu nelíbilo!!! I dítě v těle matky v děloze – slovensky -maternica – JE ŽIVÉ!!!

  6. lidi nebo politické strany které propagují šílenství genderovského typu nemají ve vládě co dělat,pamatujme na to při volbách.franta

  7. LGBT je výplodem fantazie lidí mdlého rozumu a ti by se měli od normálních lidí izolovat jakožto morová nákaza!!!

  8. Ztotožnuji se s postojem, že manželství je trvalý svazek muže a ženy. Manželství je základem rodiny. Rodina je základním stavebním kamenem společnosti.. Nesouhlasím ,aby 2 homosexuálové , vychovávali děti..

  9. LGBT je pokus zcela rozvratit a rozložit a ve finále jestě persekuovat pomocí postiženych, politicky aktivních jedinců sdružujicích se do genderových organizací, funkci tradiční rodiny. Homosexualové, kteří vnímají svoji odlisnost, jsou s ní smíření,ale dokazou se ve společnosti prosadit a svůj život naplnit , odmitají LGBT a nezádaji změnit či zrušit tradicní rodinu. Vědí, že toto není cesta a ditěti by nemohli dát vzory, které jsou pro něj základem pochopení role muze a ženy, aby jednou ditě az vyroste mohlo zalozit kvalitní rodinu.

  10. Nechápu ty Vaše starosti, vypadatá to že autoři petice jsou latentní homosexuálové, kteří se za svou orientaci stydí.

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *