Podpora Petice za přepracování návrhu zákona o sociálně právní ochraně dětí

Rodina Zdroj Pixabay

Je nám ctí pomoci Asociaci náhradních rodin, kterou jsme požádali o svolení umístit jejich petici na náš web a tak jim pomoci, aby náročná práce pěstounů byla dobře a spravedlivě ohodnocena, aby bylo dostatek dlouhodobých pěstounů a mohli jste se naplno věnovat dětem, kterých je v dětských domovech mnoho.

 

MPSV navrhuje novelu zákona o OSPODu (orgán sociálně právní ochrany dítěte). V této novele je mimo jiné výrazný rozdíl v odměnách pro různé druhy pěstounské péče. Jaký je důvod, aby přechodní pěstouni měli vyšší odměnu za péči o děti než dlouhodobí pěstouni, kterých je navíc velký nedostatek?

 

Proč MPSV tak chce podporovat přechodné pěstouny, kde děti mohou být maximálně rok a potom odchází do dětských domovů, protože dlouhodobých pěstounů je nedostatek? Nesouhlasíme, aby byl dělán takový rozdíl v platech stálých a přechodných pěstounů. Domníváme se, že je návrh novely účelně předkládán v návaznosti na Istanbulskou úmluvu, podle které se novelizují zákony nejen o OSPODu, ale i další.

 

Zde jsou naše důvody:

 

1. Ve čl. 27 (IÚ) se píše, že nahlašovatel, i když se domnívá, že byl nebo bude v rodině spáchán trestný čin a má povinnost jej nahlásit…
Tito nahlašovatelé budou podporováni (pravděpodobně finančně – diplomy či poplácáním po rameni asi těžko..)

 

2. Ve čl. 26 (IÚ) je „ochrana dětských svědků“, kdy je dítě odebráno do náhradní péče…
Zde je kámen úrazu, protože, díky placeným udavačům, kteří se jen domnívají, budou děti odebírány z rodin na základě domněnek a proto potřebuje MPSV tolik přechodných pěstounů. Jak je jinak motivovat než penězi?

 

Bude to jen klínem mezi tyto dvě skupiny a časem i pro rodiče, kterým budou děti odebrané „podporovaným nahlašovatelem na jeho domněnce“. Rozeštve to celou společnost. Paní Maláčová a jí podobní mají za úkol protlačit Istanbulskou úmluvu (celým názvem Úmluva o prevenci násilí páchaného na ženách a domácího násilí). Jako rodiče se již někteří setkáváte s odebíráním dětí („v nejlepším zájmu dítěte“), s indoktrinací dětí a po ratifikaci Istanbulské úmluvy by se vše rozjelo naplno.

 

Pokud by MPSV šlo o děti, byli by tyto dvě skupiny pěstounů stejně ohodnocené, protože obou je potřeba. Sleduji tuto oblast dlouhodobě a vím, jak pracuje OSPOD, kde má konat nekoná a koná tam, kde nemá konat. Lidé bez vzdělání s pravomocemi, ale žádnou odpovědností za své činy. I když se tam najdou lidé se srdcem na pravém místě a pomáhají.

 

Text petice:

 

Asociace náhradních rodin žádá veřejnost, aby podpořila tuto petici:

 

Pomozte nám MPSV přimět k přepracování navrhované Novely zákona o SPOD, s níž nesouhlasíme nejen my, pěstouni, ale též odborníci z řad asociací a sdružení.
Žádáme dialog s příslušnými ministerstvy.

 

Kvůli dětem, které zůstávají v ústavech a budou i nadále, pokud navrhovaná Novela projde

Asociace náhradních rodin s podporou Profesního sdružení přechodných pěstounů a podporou Pěstouni pěstounům z.s. očekává, že MPSV povede debatu nad návrhem Asociace náhradních
rodin:

 

– Oddělit příbuzenskou pěstounskou péči od nepříbuzenské pěstounské péče.

– Zajistit kvalitní služby a podporu dlouhodobých i přechodných pěstounských rodin.

– Ujasnit práva a povinnosti biologických rodičů dětí, které nemají v péči.

– Vycházet při stanovení Odměny pěstounů z minimální mzdy. Při zachování specifik druhů pěstounské péče, sjednotit ohodnocení dlouhodobých a přechodných pěstounů.

– Navrátit Odměnu pěstouna pro oba manžele, pokud jde o početnější sourozenecké
skupiny a děti s vážným handicapem.

– Zajistit možnost výběru studujícím dětem, které se připravují na budoucí povolání, mezi
dávkami pěstounské péče a Zaopatřovacím příspěvkem.

 

Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

 

Za ANR ČR, z.s. vám děkují
Marcela Dědová
Magdaléna Zemanová
Jana Žižkovská
Bohumila Krejčíková

 

Petice za přepracování návrhu zákona o sociálně právní ochraně dětí lze podepsat zde:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *