Zdeněk Chytra: „Manželství pro všechny“, jako silná zbraň Istanbulské úmluvy

Není žádnou náhodou, že v době, kdy jsou zájmovými skupinami vyvíjeny tlaky na ratifikaci Istanbulské úmluvy, stoupá i tlak na uzákonění takzvaného „Manželství pro všechny“, mylně interpretovaného jen jako manželství dvou stejně sexuálně orientovaných osob. Istanbulská úmluva a „Manželství pro všechny“ spolu přímo souvisejí, a tyto souvislosti najdeme v Istanbulské úmluvě a její Důvodové zprávě Rady Evropy.

 

Článek 3. písmene c. Istanbulské úmluvy, hovoří o pohlaví jako o společenském konstruktu, kdy podle genderové ideologie může být ženou i muž a muž i ženou podle toho, kým se cítí být. S tímto článkem související odstavec 53. Důvodové zprávy jasně hovoří (cituji) o : „U určitých skupinách osob s vlastní pohlavní identitou, což zjednodušeně řečeno znamená, že pohlaví, se kterým se ztotožňují není v souladu s pohlavím, které nabyly při narození. Patří sem kategorie osob, které neodpovídají tomu, co společnost stanovila jako členy „mužské“ nebo „ženské“ kategorie.“

 

Istanbulská úmluva dále ve článku 14. odstavci 1. přímo zavádí povinnost k (cituji): „využívání výukového materiálu o otázkách jako jsou … genderové role bez stereotypů … a právo na osobní integritu, který by byl … zahrnut do formálních školních osnov na všech úrovních vzdělávacího systému.“ Jednoduše řečeno, děti by se měly podle Istanbulské úmluvy učit, že mohou být pohlavně a sexuálně kým a čím chtějí být. Na západě je tato genderová ideologie propagována nejen ve školkách a na školách, ale i v médiích. Jako příklad uvedu příručku pro pedagogy berlínských mateřských škol vydanou berlínským senátem s názvem „Murat hraje princeznu, Alex má dvě matky a Sophie se teď jmenuje Ben“ s podtitulem Sexuální a pohlavní rozmanitost jako téma inklusivní pedagogiky dětí raného věku.

 

Podle Článku 12., odstavce 1. Istanbulské úmluvy mají státy (cituji) „přijmout nezbytná opatření k prosazování změn sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí“. Důvodová zpráva tento článek ještě v odstavci 85. doplňuje o povinnost (cituji) „přijmout opatření, která jsou nezbytná k podpoře změn mentality a postojů (myšleno společnosti).“

 

K dosažení změn svých postojů a mentality musí být společnosti předloženy nějaké modelové příklady. Takový model nalezneme právě v „Manželství pro všechny“, které je nestereotypní a bez historických a kulturních tradic. „Manželství pro všechny“  vymazává biologickou roli matky a otce a přetváří ji v jakýsi sociální konstrukt, kde matkou může být i muž a otcem žena bez ohledu na jejich biologické pohlaví. A to zejména v případech transgenderových párů.

 

Propagace a implementace genderového mainstreamingu má jednoznačně negativní dopady na vývoj dětí a mládeže. Důsledky této genderové propagandy jasně popsal 18. ledna pro německý deník Spiegel dětský psychiatr a psychoterapeut Alexander Korte, který se specializuje v Mnichovské univerzitní klinice na děti a mládež, kteří se cítí být ve špatném těle, nebo si myslí, že jsou transgender. Zde je nutné dodat, že se počet takovýchto dětí a mladistvých od roku 2013 zvýšil v Bavorsku pětinásobě.

 

Cituji: „Zažíváme obrovský příliv mladistvých, kteří chtějí „změnit“ své pohlaví, kteří chtějí přijímat hormony, a chtějí operaci přizpůsobení pohlaví. „Transgender“ je nyní mezi mladými lidmi velmi běžný. Před dvaceti lety to byla stále naprostá rarita, jen velmi málo dětí a psychoterapeutů mladistvých bylo s touto otázkou konfrontováno. To začalo před 10 lety, s nárůstem v posledních 5 letech. Máme zde očividně co dočinění s fenoménem ducha dnešní doby, toto téma je v módě již delší dobu. Rád bych jasně uvedl, že existují nepochybně lidé, kteří jsou zasaženi trvalou protipohlavní identifikací, skutečnou transsexualitou. Celé téma transgenderu je však v současné době velmi medializováno, zejména na YouTube a Instagramu. Existuje celá řada mladých transosob, které jsou na těchto kanálech hvězdami a které zde fungují jako influenceři. V německém pořadu „Germany´s next Topmodel“ vystupovaly trans-dívky. Taková osoba plní funkci příkladu. Puberta je fází částečného znovuobjevení, otázky identity stojí u mladistvých zcela na vrcholu. Transgender je pro ně nová šablona identity.

 

Netradiční svazky a rodiny, tedy hlavně ty homosexuální, mají tedy sloužit jako ten správný model společnosti, kdežto tradiční rodiny jsou podle Istanbulské úmluvy modelem „starých genderových stereotypů, předsudků a historickým modelem páchání genderově podmíněného násilí“, což jsou nejen nesmysly, ale i účelové ideologické lži.  Od 30. června 2017, tedy ode dne, kdy bylo v Německu uzákoněno „Ehe für alle“ – tedy manželství pro všechny, plánují politické strany FDP a Die Grünen  rozšíření tohoto manželství na další skupiny osob.

 

Die Grünen především prosazují manželství několika dospělých osob, zejména v případě, kdy homosexuální páry adoptují děti. Do manželství s homosexuály by měli mít možnost společně vstoupit i biologičtí rodiče těchto dětí.

 

FDP plánují rovné podmínky i pro více osob, „které jsou spojeni, ale nemají milostný vztah“. Toto je uvedeno v diskusním dokumentu Bavorských svobodných demokratů, citovaném deníkem Die Welt.

FDP má na mysli například „přátelé pečující o sebe, společně pracující a žijící seniory, nebo svobodné matky, které se sestěhují dohromady s náhradní babičkou“.

 

Ona tedy ani není náhoda, že se sňatky homosexuálů uzákoňují právě pod pojmem „Manželství pro všechny“. V zahraničí jasně vidíme snahy rozšiřovat tento zákon na další skupiny lidí. V případě prosazení zmíněných sňatků více dospělých osob je zřejmé, že by došlo k faktické legalizaci i mnohoženství, což by uvítala zejména muslimská komunita.

 

Závěrem bych rád dodal, že děti nejsou ani luxusní zboží na prodej, ani náhražka za domácího mazlíčka a už vůbec ne pokusní králíci sociálních experimentů. Každé dítě má svá práva, která mu zaručuje nejen naše Ústava a zákony, ale i mezinárodní Úmluva práv dítěte. Naprosto souhlasím a podporuji ukotvení manželství jako svazku muže a ženy do České ústavy a to hlavně z toho důvodu, abychom nemuseli do budoucna otázku rozšíření manželství opět řešit.

 

https://www.spiegel.de/plus/geschlechtsumwandlungen-macht-doch-endlich-sonst-bringe-ich-mich-um-a-00000000-0002-0001-0000-000161911783

 

https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/fdp-will-ehe-ohne-liebe-zulassen-und-fuer-mehr-als-zwei-menschen

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *