Zákon o právu na sebeurčení – 14. leté děti si brzy budou moci „vybrat“ pohlaví

Desmond_Screenshot_YouTube

Návrh nového zákona o sebeurčení je na cestě. Jeho cílem je podle německé vládní koalice usnadnit nebinárním osobám změnu zápisu pohlaví v osobním registru. Týká se to i nezletilých dětí vě věku od 14. let. V České republice Piráti a Starostové vycházejí vstříc LGBT a feministickým neziskovým organizacím, protože právě ty jsou s protlačením takových zákonů za Německem silně pozadu.

Po odsouhlasení návrhu Zákona o sebeurčení vyjadřují oba odpovědní členové vlády, spolková ministryně pro rodinu Lisa Paus (Zelení) a spolkový ministr spravedlnosti Marco Buschmann (FDP), spokojenost s výsledkem. Pausová řekla tiskové agentuře AFP, že nový zákon by měl „konečně zohlednit důstojnost postižených“. Buschmann oznámil, že s největší pravděpodobností by hotový návrh zákona mohl být veřejnosti předložen „velmi brzy“.

V sobotu již vyšlo najevo, že vláda dosáhla dohody o dosud otevřených otázkách pro plánovanou zjednodušenou změnu úředního zápisu pohlaví a křestních jmen.

Zjednodušená změna zápisu pohlaví

Trans, intersexuální a nebinární osoby budou muset v budoucnu podat na matrice pouze jednoduché sebepoznání, pokud budou chtít změnit své křestní jméno nebo zápis pohlaví v občanském rejstříku. Doposud byly pro takovou změnu zápisu nutné dva psychologické posudky, po kterých musel o konkrétním případu rozhodnout místně příslušný soud. Tato podmínka již odpadá i u některých skupin nezletilých dětí.

V návrhu zákona je zvláštní pozornost věnována mladým lidem: Podle zprávy v „Süddeutsche Zeitung“ se předpokládá, že o změnu pohlaví v registru osob mladších 14 let budou moci požádat pouze jejich zákonní zástupci. V případě mladistvých starších 14 let a konfliktu s rodiči má v případě sporu rozhodnout soud, pokud je ohroženo blaho dítěte. Rodiče tím jednoznačně ztratí své pravomoce vůči svým dětem, jak to nařizuje Istanbulská úmluva.

Podle listu „Süddeutsche Zeitung“ se počítá i s obdobím na rozmyšlenou. Teprve po třech měsících od podání žádosti o změnu pohlaví na matrice by mělo rozhodnutí skutečně nabýt právní moci. Obnovení zápisu o změně pohlaví by podle zprávy mělo být možné nejdříve po jednom roce. Tudíž se tímto zákonem legitimizovala úřední změna pohlaví, kterou může člověk provést a provádět opakovaně.

Zvláštní ustanovení pro chráněné prostory

Kritici zjednodušené úpravy se obávají, že by usnadnila vstup pachatelů sexuálních trestných činů do chráněných prostor, zejména těch pro ženy. Z tohoto důvodu je důležité, aby zákon zohledňoval „oprávněné zájmy celé společnosti“, vysvětlil Buschmann. „Musí být tedy zachováno domácí právo a smluvní svoboda; možnosti zneužití – jakkoli vzdálené – musí být vyloučeny.“

Z tohoto důvodu byl návrh zákona rozšířen o pasáž o přítomnosti transsexuálních osob v chráněných ženských prostorách. Tam má stejně jako dříve platit právo na bydlení bez ohledu na zápis pohlaví v cestovním pasu. To umožňuje například vykázat určité osoby z místa. Podle kterých kritérií se budou určovat tací lidé ale není vůbec jasné.

Hlasování před Velikonocemi

Pausová oznámila, že poslanecké hlasování o návrhu zákona by mělo začít ještě před Velikonocemi. Poté by podle ní měly rychle začít konzultace s neziskovými organizacemi. „Pak bude na Spolkovém sněmu, aby zákon o sebeurčení projednal a schválil,“ vysvětlila. Ponižující, drahé a zdlouhavé povinné posuzování dosavadního transsexuálního zákona, který je starý dobrých 40 let, by tak bylo zrušeno“, shrnula Pausová.

„Ze zákona o sebeurčení budou mít prospěch všichni, jejichž pohlavní identita se liší od zápisu pohlaví, který je pro ně zapsán v občanském rejstříku,“ dodal Buschmann.

Tímto v Německu končí éra posuzovaní pohlaví na základě biologické stavby těla. V podstatě se dá řící, že „vlastně zvolené pohlaví“ smaže pohlaví biologické, které nahradí. A k takovým krokům zavazuje mimo jiné i Istanbulská úmluva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *