Čeká nás porno-výchova na českých školách?

Protože je sexualita dětí tak individuální a intimní záležitostí, nedivíme se rodičům, že se na nás obrátili s obavami, zda li u jejich dětí nedochází na školách k předčasné sexualizaci a ideologickému ovlivňování. Maminka žáka sedmé třídy základní školy nám poslala několik