Soudní překlad Důvodové zprávy Rady Evropy.

Spolek Tradiční rodina z.s. se v únoru tohoto roku rozhodl, že nechá úmyslně zatajovanou a nediskutovatelnou Důvodovou zprávu Rady Evropy oficiálně přeložit do Českého jazyka. V březnu jsme pořádali seminář a úředně ověřený překlad jsme v průběhu semináře na půdě Poslanecké sněmovny předali přítomným poslancům a senátorům.

Společně s Istanbulskou úmluvou se ratifikuje i její Důvodová zpráva, vydaná Radou Evropy stejně jako Úmluva. V samotné Istanbulské úmluvě najdeme pouze náznaky toho, co se má pod rouškou ochrany žen před násilím skutečně ratifikovat.

Důkazy o tom, že Istanbulská úmluva zavádí povinnost:

  • převychovat společnost v souladu s genderovou a LGBT ideologií
  • zavádí diskriminační zákony vůči mužům – manželům a otcům
  • rozdělí společnost a rozbije rodiny mezigeneračními konflikty
  • indoktrinuje (povinně ovlivňuje) genderem děti již od předškolního věku
  • upírá rodičům právo na výchovu svých dětí
  • zavádí povinnost trestat rodiče i odebráním jejich dětí v případech, kdy si dítě postaví hlavu a rozhodne se přes nesouhlas rodičů změnit si pohlaví (u genderu je to změna role pohlaví – chlapeček se rozhodne být holčičkou a umane si nosit do školy růžové šatičky)

Tyto povinnosti státu, který ji ratifikuje nenajdeme v Úmluvě samotné, ale právě v její Důvodové zprávě a dalších dokumentech a proklamacích.

Dalším důkazem toho, co Istanbulská úmluva skutečně obsahuje, je chování samotného kontrolního orgánu GREVIO, který se o skutečné násilí nezajímá, ale rádo hodnotí implementaci genderových učebnic na školách.

Všem našim dárcům děkujeme, protože díky nim jsme mohli realizovat tento finančně náročný překlad.

 

4 Replies to “Soudní překlad Důvodové zprávy Rady Evropy.”

  1. Ráda bych obdržela českou verzi důvodové zprávy. Mluvím o tomto kroku vlády se svými blízkými a dostala jsem se i k tomu, že můj 28-letý syn, který si hned ověřuje všechna fakta, mi sdělil, že v Istanbulské úmluvě, tyto uvedené informace nejsou. Nepodařilo se mu nic dohledat. Poslouchali jsme rozhovor pana Zdeňka Chytry. Chci tedy synovi a ostatním podat důkaz o tomto zločinu, ze strany naši vlády. Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *