Do Evropského Parlamentu míří „Potraty bez hranic“ – další součást agendy Istanbulské úmluvy

Image by Daniel Reche from Pixabay

 

Potraty jsou citlivým tématem, které členské státy legislativně upravují na vnitrostátní úrovni. Většinou jsou potraty dovoleny za přísných podmínek a ze závažných důvodů a jsou v kompetenci členských států. Brusel se nyní opět pokouší převzít další kompetence členských států: nyní chce legalizovat „potraty bez hranic“.

 

Zpráva europoslance Matiče, o které se bude hlasovat na plenárním zasedání Evropského parlamentu 23. června tohoto roku, je nejagresivnějším útokem na životy nenarozených dětí, jaké kdy orgány EU zaznamenaly.

 

Zpráva Matič

Zpráva útočí na všechny prorodinné zákony Evropy a tvrdí, že ochrana života od početí je „porušením lidských práv a formou genderově podmíněného násilí,“ a vyzývá členské státy, aby „odstranili překážky legálního potratu a bojovali proti nim.“ Přitom žádné lidské právo na potrat neexistuje! Zpráva Matič je dalším pokusem o mezinárodní uznání potratu jako „lidského práva“.

 

Proti této zprávě se v Evropě zvedla vlna odporu. V tomto protestu se již angažuje iniciativa CitizenGO, která byla založena v Madridu ve Španělsku v září 2013, aby i mimo jiné rozšířila své pole působnosti mimo španělsky mluvící země, prosazující využívání online peticí jako formu internetového aktivismu ke zvýšení účasti veřejnosti v demokratickém procesu. CitizenGO uvádí, že mají „členy týmu umístěné v patnácti městech na třech kontinentech“, kteří uživatelům usnadňují podepisování petic v 50 zemích a 8 jazycích, a plány, aby se přidali další.

 

Petice se nyní obrací na poslance Evropského parlamentu, aby tuto zprávu odmítli. Několik klíčových poslanců je nerozhodných, proto příznivci Citizen Go budeme usilovat, aby zprávu Matič, zalítli, protože je v rozporu s hodnotami jejich voličů.

 

Potrat bez hranic jako lidské právo však není jedinou spornou otázkou v této kontroverzní zprávě. Zde je shrnutí nejdůležitějších bodů:

 

• Zpráva Matić vyzývá zrušení práva na výhradu ve svědomí pro zdravotnický personál. Cílem zprávy je znemožnit lékařům, kteří jsou pro ochranu života, vyjádřit nesouhlas se zabitím nenarozené lidské bytosti. Podle zprávy by se odmítnutí vykonání potratu „řešilo jako odmítnutí lékařské péče“. Pokud by lékař odmítl provést potrat, znamenalo by to konec jeho kariéry.

• Potrat a antikoncepce pro dívky „bez ohledu na věk“ bez souhlasu rodičů.

• LGTB a gender indoktrinace od základní školy bez informování rodičů nebo vyžádání souhlasu rodičů.

• Nezvratné operace tzv. „změny pohlaví,“ a to i pro neplnoleté osoby, přičemž všechno má být hrazené z veřejného zdravotného pojištění.

• Zasahovaní do výlučných kompetencí členských států určování a řízení jejich národních systémů zdravotnictví nebo jejich vnitrostátních rozhodnutí v oblasti zdravotní politiky.

 

Ideovým spoluautorem tohoto pro-potratového útoku je Neil Datta, výkonný ředitel Evropského parlamentního fóra pro sexuální a reprodukční práva. Byl to právě on, který zneužil jednání v Evropském parlamentu na zdiskreditování práce CitizenGO, přičemž je očernil jako „nebezpečí pro demokracii,“ nelegálně použil dokumenty ukradené z pevného disku a dezinterpretoval je.

 

Na tomto jednávaní ostře kritizoval fakt, že společnost CitizenGO pracovala na zastavení předcházejících podobných zpráv. Samozřejmě, jen díky činnosti tisíců podporovatelů CitizenGO se podařilo tyto hrozby zastavit.

 

Petice proti zprávě Matič zní (od slovenské organizace CitizenGO):

Hlasujte PROTI správe Matić

Vážení poslanci Európskeho parlamentu,

obraciam sa na Vás so znepokojením po tom, čo som sa dozvedel podrobnosti správy pána Matića, o ktorej sa bude rokovať na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v júni 2021.

 

Správa zasahuje do výlučnej právomoci členských štátov v oblasti určovania a riadenia ich národných systémov zdravotníctva alebo ich vnútroštátnych rozhodnutí v oblasti zdravotnej politiky, ako je stanovené v článku 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

 

Správa nezohľadňuje právo na výhradu vo svedomí, čo je okrem iného v rozpore s rezolúciou 1763 (2010) – Právo na výhradu vo svedomí pri zákonnej zdravotnej starostlivosti, ktorú prijalo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy.

 

Správa sa tiež pokúša zaviesť uznanie „práva na potrat,“ hoci takéto právo neexistuje a nemožno ho odvodiť ani zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv alebo Charty základných práv Európskej únie.

 

Naopak, od konferencie v Káhire v roku 1994 sa štáty zaviazali „znížiť počet prípadov, keď sa ženy uchyľujú k potratu,“ a „prijať vhodné opatrenia na pomoc ženám, aby sa potratu vyhli“.

 

A čo je najdôležitejšie, každý potrat ukončuje nevinný ľudský život.

 

Preto Vás žiadam, aby ste hlasovali PROTI správe Matić, ktorá nemá žiadny právny základ a vážne poškodzuje základné práva zakotvené v Charte EÚ.

 

Podepsat ji lze ZDE.

 

Zdroje v Evropském parlamentu nám sdělují, že občanský tlak na ochranu života má překvapující vliv. Během prvního dne podepsalo petici Citizen Go až 120 000 lidí. Pro-potratoví lobbisté se snažili přesunout hlasování na 7. června, ale neuspěli.

 

Prorodinným organizacím a spolkům, včetně Tradiční rodina z.s. o zprávě Matič zaslal informace Zbygněv Přibylovski, Dyrektor ds. Rozwoju Instytutu Ordo Iuris z poslké organizace Ordo Luris. Ve svém dopise uvádí:

 

Stále shromažďujeme podporu protestu proti předefinování rodičovství a omezení výsad členských států EU, zatímco nás čeká další akce orgánů EU, která vyžaduje naši rychlou a rozhodnou reakci.

 

Jak možná víte, Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví schválil 11. května velmi znepokojivou iniciativu europoslance Predrag Fred Matić, nazvanou Zpráva o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech, což znamená, že v nejbližší době bude Evropský parlament hlasování o přijetí zprávy a přijetí podpůrného usnesení na základě jejích radikálních návrhů…což je vlastně implementování Sexuálních standardů pro Evropu do praxe.

 

I když rezoluce Evropského parlamentu nejsou pro členské státy závazné, porušují Smlouvy, a to tím, že se členské státy pokoušejí donutit přijímat normy, které jsou vyhrazeny pro jejich výhradní jurisdikci.

 

Kromě toho Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví má snahu vnutit členským státům takové problémy, jakými jsou potraty, pokouší se porušit zákony zavedením pojmů jako „sexuální a reprodukční práva“ a pokusem o zavedení potratu jako „lidské právo“ v mezinárodním právním prostředí. Takové koncepty jsou nejen absurdní na první pohled, ale podkopávají koncept skutečných lidských práv tím, že je nafukují a rozvracejí.

 

Musíme přijmout opatření, abychom zabránili tomuto uzurpování moci ze strany orgánů EU, korupci právního systému, ve kterém žijeme, a šíření potratů jako práva.

 

Toto je výzva, abyste se připojili k petici adresované všem poslancům Evropského parlamentu, aby byla zamítnuta zpráva a usnesení, které ji schvaluje.
Hlasování v Evropském parlamentu proběhne pravděpodobně 23. června.

 

Spolek Tradiční rodina z.s. se k této mezinárodní protestní akci taktéž připojuje a podporuje jí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *