Videa 2

Videa

Videa strana 1
https://www.youtube.com/embed/Ur0IqeoA-fI
23.10. prof. PhDr. Dana Hamplová, PhD. – Formy rodiny a kvalita života
https://www.youtube.com/embed/4tO852QzBPU
23.10. doc. PhDr. Ing. Hana Konecna, PhD. – Cesty k rodičovství
https://www.youtube.com/embed/ObB5hREvvpo
Bc. Mgr. Jan Petr Kosinka – Bojem za „rovnost“ k nové diskriminaci
https://www.youtube.com/embed/hlau-KzWumg
21.10. Seminář o Istanbulské úmluvě 16.10. 2018
https://www.youtube.com/embed/IJUlGxLK0K4
14.10. JDE O NAŠE DĚTI!!! Šiřte, sdílejte, podporujte
https://www.youtube.com/embed/DqcpMAucGFs
10.10. Protest proti Barnevernetu v Norsku
https://www.youtube.com/embed/D-CHOKdOlbs
10.10. Lov na děti v Norsku
https://www.youtube.com/embed/ZqIaoc4X8lw
10.10. Děti státu (Banervernet)
https://www.youtube.com/embed/PSJgVF2Qxtg
Nejsou snad největším nebezpečím pro výchovu našich dětí nakonec školy a jejich pedagogové?
https://www.youtube.com/embed/I2J1cF-E5vI
29.9. Indoktrinace ve školství. Patříme do EU, takže se to týká i nás.
https://www.youtube.com/embed/BOjGciBly9s
Seminář Vendryně vliv Istanbulské úmluvy na naše životy
https://www.youtube.com/embed/VDRm97MF7B0
Daniela Kovářová 1. díl: Istanbulská úmluva zavádí nerovnost mezi pohlavími a „nadrovnost“ žen
https://www.youtube.com/embed/k_x4L1Kf3V4
Daniela Kovářová 2. díl: Istanbulská úmluva je namířena proti mužům, českým zvykům a tradicím
https://i0.wp.com/tradicni-rodina.cz/wp-content/uploads/2019/12/Opera-Snímek_2019-12-22_004039_tradicni-rodina.cz_.png?w=640&ssl=1
Přednáška Gabriele Kuby v Praze
https://www.youtube.com/embed/GDiQuxwWATI
PRÁVNÍ důsledky Istanbulské úmluvy
https://www.youtube.com/embed/_F4vsohFhaY
Mons. Petr Piťha - katedrála sv.Víta 28. září 2018
https://www.youtube.com/embed/umRggumt0qE
Istanbulská úmluva I. díl - Genderový mainstreaming
https://www.youtube.com/embed/SzQrNBoLhFw
II díl Istanbulská úmluva Drastický zásah do práv dětí a rodičů I část
https://www.youtube.com/embed/W0XKbvP1Krs
II. díl Istanbulská úmluva Drastický zásah do práv dětí a rodičů II část
https://www.youtube.com/embed/8mxSIlbgn9I
III díl Istanbulská úmluva protlačování genderové ideologie u dětí a mládeže
https://www.youtube.com/embed/f9hZSJ3Cc8Q
Jak genderová ideologie zabíjí děti a mladistvé
https://www.youtube.com/embed/_hZjklyEZiw
Podpora tradiční rodiny setkání v Olomouci, 6.5.2018
https://www.youtube.com/embed/R8XvYewzOHY
Velikonoční mobilizace-Za obnovu rodiny, vzkříšení národa (HD) 2.4.2018 Olomouc

23.10. prof. PhDr. Dana Hamplová, PhD. – Formy rodiny a kvalita života

23.10. doc. PhDr. Ing. Hana Konecna, PhD. – Cesty k rodičovství

Bc. Mgr. Jan Petr Kosinka – Bojem za „rovnost“ k nové diskriminaci

21.10. Seminář o Istanbulské úmluvě 16.10. 2018

14.10. JDE O NAŠE DĚTI!!! Šiřte, sdílejte, podporujte

10.10. Protest proti Barnevernetu v Norsku

10.10. Lov na děti v Norsku

10.10. Děti státu (Banervernet)

Nejsou snad největším nebezpečím pro výchovu našich dětí nakonec školy a jejich pedagogové?

29.9. Indoktrinace ve školství. Patříme do EU, takže se to týká i nás.

V Německu je to už jasné kam kráčí školství. Indoktrinace mládeže v sousedním Německu už dosahuje nebezpečných rozměrů. Samozřejmě, je to díky působení neomarxistů a Sörösových agentů na vysokých i středních školách!

Kolik rektorů v ČR je absolventem Sörösovy středoevropské university v Budepešti? To je ta podvratná instituce, kterou Orbán nedávno vypoklonkoval z Maďarska a kterou měli pražští židozednáři takový zájem ji přijmout!!!
Například na UP-Olomouc také vypadá – všelijaké „panelové diskuze“ na podporu a propagaci migrace a multi-kulti (zúčastnil jsem se v minulosti nějakých), obhajoba islámských agresorů z řad cizokrajného studentstva ÚP (incident s petičním stánkem IVČRN na Horním náměstí), atd. atd.
Domníváme se, že povinností každého vlasteneckého sdružení je na tato vlastizrádná hadí hnízda poukazovat a distancovat se od něj. Když už nelze dosáhnout změny ve vedení a politického zaměření této instituce. Jinak – a to zdůrazňuji – budeme mít velmi brzy podobné scénky i na radnici u nás.

Seminář Vendryně vliv Istanbulské úmluvy na naše životy

Daniela Kovářová 1. díl: Istanbulská úmluva zavádí nerovnost mezi pohlavími a „nadrovnost“ žen

Daniela Kovářová 1. díl: Istanbulská úmluva zavádí nerovnost mezi pohlavími a „nadrovnost“ žen. Pokud by žena obvinila muže, nemá šanci a nevyšel by z vězení. Istanbulská úmluva – nebo přesněji Úmluva rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Opravdu není mnoho mezinárodních smluv, které vyvolaly ve společnosti tolik rozruchu, dohadů, hádek a vášní. Úmluvě jde prý podle tvůrců především o práva žen, o obnovené volání po větší rovnosti mezi ženami a muži, jelikož násilí proti ženám má své nejhlubší kořeny v nerovnosti mezi pohlavími ve společnosti, a kultura tolerance a popírání ji nadále přiživují. Tolik citace. Násilí vůči ženám pak bere jako kulturně danou formu diskriminace. Jinými slovy, laicky převyprávěno, vlastně říká: „Vaše kultura je špatná a měli byste ji změnit.“ Feministické neziskovky se velmi snaží, aby úmluva byla plně ratifikována a abychom byli povinni podle ní upravit náš právní řád. Co by to ale znamenalo? Zajistila by tato úmluva skutečně lepší a větší ochranu žen, nebo by byla závěrečným probořením všech základů společnosti s nedozírnými následky, jak o tom hovořil ve svém slavném svatováclavském kázání pan profesor Piťha? Mají pravdu církve, které o Istanbulské úmluvě hovoří jako o porušení základního právního principu, který je zakotven ve všech právních řádech vyspělých a civilizovaných zemích, a to je princip presumpce neviny? O tom a mnohém dalším hovoříme s právničkou, spisovatelkou, advokátkou se specializací na rodinnou problematiku, bývalou ministryní spravedlnosti ČR a nyní prezidentkou Unie rodinných advokátů, paní Danielou Kovářovou.

Celý rozhovor, včetně textového přepisu, na: https://www.kupredudominulosti.cz/kovarova-daniela-1d-istanbulska-umluva-zavadi-nerovnost-mezi-pohlavimi-a-nadrovnost-zen-pokud-by-zena-obvinila-muze-nema-sanci-a-nevysel-by-z-vezeni/

Daniela Kovářová 2. díl: Istanbulská úmluva je namířena proti mužům, českým zvykům a tradicím

Daniela Kovářová 2. díl: Istanbulská úmluva je namířena proti mužům, českým zvykům, tradicím, a také našemu národnímu prostředí V předchozí části rozhovoru jsme s právničkou Danielou Kovářovou začali debatovat o nesmírně důležitém tématu – Istanbulské úmluvě. Chvíli se o ní u nás hovořilo – a pak jakoby se na ni zapomnělo. Proto jsme se rozhodli ji rozebrat skutečně důkladně. Připomeňme si některé postřehy, které minule zazněly: „Na Istanbulské úmluvě je úplně všechno špatně, snad kromě dobrého úmyslu, který asi měli tvůrci úplně na začátku, tedy chránit ženy. Základní problém je už v preambuli smlouvy, kde se říká, že násilí na ženách je násilí, které vyplývá z pohlaví, tedy že muži bijí ženy proto, že jsou to ženy. To je naprostý nesmysl… Pokud přijmeme Istanbulskou úmluvu, je to stejné, jako bychom dali do ústavy, že souhlasíme s genderovou teorií či ideologií… Opravdu chce Česká republika vymýtit všechny tradice a zvyky, které, pokud jde o role mužů a žen, u nás existují? Česká republika má právní řád, který je založen na naprosté rovnosti mužů a žen ve všech oblastech, ale Istanbulská úmluva zavádí naprostou nerovnost mužů a žen, dokonce nadrovnost žen.“ Tolik připomenutí minulé diskuse s Danielou Kovářovou, se kterou pokračujeme ve druhé části rozpravy. Celý rozhovor, včetně textového přepisu, na: https://www.kupredudominulosti.cz/kov...

Přednáška Gabriele Kuby v Praze

PRÁVNÍ důsledky Istanbulské úmluvy

Mons. Petr Piťha - katedrála sv.Víta 28. září 2018

Monsignor Petr Piťha, kněz, bohemista, lingvista a pedagog přednesl 28. září 2018 v katedrále sv. Víta projev: V Parlamentu se schvaluje Istanbulská úmluva, což nechává českou společnost v klidu a podle Petra Piťhy většina společnosti netuší "o jaké nebezpečí jde.“ Na závěr Petr Piťha optimisticky vyzval lidi k obraně, protože obrana svobodných lidí je z historie vždy snažší než povstání porobených a otroků a vyzval k upřímnému zpěvu chorálu: „Nedej zahynouti nám i budoucím.“

Istanbulská úmluva I. díl - Genderový mainstreaming

II díl Istanbulská úmluva Drastický zásah do práv dětí a rodičů I část

II. díl Istanbulská úmluva Drastický zásah do práv dětí a rodičů II část

III díl Istanbulská úmluva protlačování genderové ideologie u dětí a mládeže

Jak genderová ideologie zabíjí děti a mladistvé

Podpora tradiční rodiny setkání v Olomouci, 6.5.2018

Velikonoční mobilizace-Za obnovu rodiny, vzkříšení národa (HD) 2.4.2018 Olomouc


Videa strana 1