Seminář: ISTANBULSKÁ ÚMLUVA a MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY

Seminář ISTANBULSKÁ ÚMLUVA a MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY

  1. února 2020 v Poslanecké sněmovně PČR

Na semináři vystoupili

Ing. Pavel Jelínek, PhD. poslanec PSPČR

Ivana Schneiderová, předsedkyně spolku Tradiční rodina

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., sexuolog, předseda Sexuologické společnosti České lékařské společnosti

Mgr. Nina Nováková, pedagožka, předsedkyně spolku Středoevropská Inspirace

prof. PhDr. Anna Hogenová CSc., filosofka, PF Karlova Univerzita, vedoucí odd. filosofie a etiky, vedoucí katedry filosofie na Husitské teologické fakultě UK

Jaroslav Foldyna, poslanec PSPČR

Karla Maříková, poslankyně PSPČR

Zdeněk Chytra, místopředseda spolku Tradiční rodina

Ing. Patrik Nacher, poslanec PČR

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., publicistka a politoložka

Alexander Tomský, politolog

Úvod: P.Jelínek, I.Schneiderová

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc

Mgr. Nina Nováková

prof. PhDr. Anna Hogenová CSc.

Jaroslav Foldyna

Karla Maříková

Zdeněk Chytra

Diskuze po první části: J. Černohorský

Diskuze po první části

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Alexander Tomský:

Ing. Patrik Nacher

Zdeněk Chytra

Závěrečná diskuze: J. Černohorský

Závěrečná diskuze