Kampaň na překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“

Kampaň na překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“

Žádáme překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“

Máme zde novou kampaň k Istanbulské úmluvě. Poté, co Odbor rovnosti žen a mužů při Úřadu vlády rozjel svojí kampaň na Facebookových stránkách Istanbulská úmluva, rozhodli jsme se „zatlačit“ na zhotovení oficiálního překladu do českého jazyka a zveřejnění „Důvodové zprávy Rady Evropy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“, která je naprosto zásadní. Odesláním formuláře pomůžete zvýšit tlak na zhotovení a zveřejnění tohoto zásadního dokumentu.

VÝZVA

Žádáme tímto Ministerstvo zahraničních věcí a Úřad vlády o zveřejnění Důvodové zprávy Rady Evropy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, zkráceně nazývanou Istanbulská úmluva, a to v českém jazyce. Tato důvodová zpráva je zásadním dokumentem ve vztahu k Istanbulské úmluvě, protože podrobně popisuje články a odstavce obsažené v Istanbulské úmluvě, dále vysvětluje pojmy, které se v Istanbulské úmluvě vyskytují a vysvětluje, jak má být Istanbulská úmluva prováděna. Nejen odborná a široká veřejnost, ale i poslanci mají právo být s tímto zásadním dokumentem seznámeni ještě před ratifikační procedurou Istanbulské úmluvy.

Komu bude výzva přímo doručena?

Úřad vlády ČR
Mgr. Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů
prof. JUDr. Helena Válková, Csc., zmocněnkyně vlády pro lidská práva (místopředsedkyně)
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
ministr zahraničních věcí ČR

Kliknutím na odkaz se přidáte k této výzvě a odešlete na uvedená místa. Děkujeme.

http://kampaneprolidi.cz/2019/09/18/zadame-o-preklad-duvodove-zpravy-rady-evropy-istanbuske-umluvy/

Kampaň na překlad a zveřejnění "Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy"
/ Domácí / Štítky:

O autorovi

Předsedkyně zapsaného spolku Tradiční rodina.